Particulieren

Coachen/counsellen

Wil je als individu of (echt)paar de mogelijkheid krijgen om in alle rust en met de ongedeelde aandacht van een counsellor nieuwe vaardigheden te ontwikkelen? Counselling kan zich richten op thema’s als:

  • Zelfvertrouwen ontwikkelen
  • Duidelijk communiceren
  • Een gezonde relatie met anderen ontwikkelen
  • Bewust keuzes maken
  • Prioriteiten stellen
  • Begrijpen wat het effect van jouw gedrag op anderen is
  • Effectief samenwerken
  • Strategische keuzes maken
  • Realistische doelen stellen en halen
  • “Nee” zeggen op een voor jou en de ander prettige manier

Een groot aantal ziektekostenverzekeringen vergoeden vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) onze begeleiding als psychosociale hulpverlening. Klik hier om de vergoedingsmogelijkheden in 2024 te zien.

 

 

Supervisie

Supervisie is een bijzonder waardevol instrument voor mensen die met mensen werken. In supervisie krijgen we een spiegel voorgehouden en leren we professionele vaardigheden en ethische dilemma’s tegen het licht te houden in een veilig en ondersteunend klimaat. Supervisie is enerzijds een veilige plek waar ruimte is voor vragen, twijfels en eventuele frustraties en anderzijds een plek waar je wordt uitgedaagd om je te ontwikkelen, je professionele zaag te scherpen en aan kritische zelfreflectie te doen.

Als TSTA in het counselling werkveld geeft Jacqueline van Gent, in binnen- en buitenland, supervisie aan TA-studenten die een TA-opleiding volgen of die zich voorbereiden op het internationale CTA- of TSTA examen.

 

Workshops en opleidingen

In de agenda staan alle TA-workshops en -opleidingen met open inschrijving. 

Contact

2e de Riemerstraat 172
2513 CZ Den Haag